elementi

View elementi  diğer elementleri kapasaması için kullanmamız gereken bir hazır component' dir. 

HTML' deki div elementi gibidir.