TextInput ile native input alanı oluşturma

Web'deki <input type="text" />  benzeri bir yapıya sahip 

onChange yerine onChangeText event'i var

value={"değer"} şeklinde değeri belirtilebiliyor. 

blurOnSubmit   özelliği değeri girdiğimizde klavyenin kapanmasını sağlıyor ( sadece androidde)

keyboardType klavye tipini belirliyor. "number-pad" verildiğinde sayı klavyesi çıkıyor. 

maxLength en çok aldığı sayıyı belirliyor

Klavyenin boş bir alana tıklandığında otomatik kapanmasını sağlamak için 

 

Ekranda boş bir alana tıklandığında klavyein kapanmasını istiyor isek;

bütün sayfayı TouchableWithoutFeedback elementinin içerisine sardıktan sonra onPress eventinin içerisine Keyboard.dismiss(); metodunu verebiliriz.