navigationOptions ile header kısmını düzenleme

Oluşturduğumuz react elemeti aslında bir javascript objesi olduğu için bu objeye navigationOptions isminde bir değer verdiğimiz takdirde react-navigation bu değerleri okuyup, bunlara göre gerekli ayarlamaları yeniden yapacaktır. 

const Home = () => (
  <View></View>
);

gibi Home isminde bir elementimiz olduğunu varsayalım ve bu elementin headerini aşağıdaki şekilde navigationOptions objesi ile düzenleyebiliriz. 

Home.navigationOptions = { }

Bu şekilde bu  obje içine verilen değerleri react-navigation algılıyor, 

Bu değerlerden bazıları şu şekilde 

Home.navigationOptions = {
  headerTitle: "sayfa başlığı",
  headerStyle: {
     backgroundColor: "header arkaplan rengi",
   },
  headerTintColor: "header title yazı rengi"
}

bu değerleri dinamik olarak değiştirmekte mümkün bunun için aşağıdaki gibi bir yapu kullanabiliriz.

Home.navigationOptions =  navigationData => {
   const title = navigationData.navigation.getParam("baslik");

return {
  headerStyle: {
      headerTitle: title,
   }, 
}

Bu şekilde başlık kısmında bunları kullanmamız mümkün