Modal elementi

Modal elemnti React native tarafından oluşturulmuş built-in elementdir. 

visible özelliği ile kapatıp açabiliyoruz. 

animationType  ile fade ve slide olarak 2 farklı geçiş efekti verilebiliyor. varsayılan değeri none