Keyboard Api ile klavye özelliklerine erişme

Keyboard  api elementleri import ettiğimiz gibi 

import { Keyboard } from "react-native";

şeklinde import ediliyor

 

Keyboard.dismiss() metodu ile klavyeyi gizleyebiliriz. 

Bütün sayfayı bir TouchableWithoutFeedvback içerisine alıp bu metodu verdiğimizde ekranda buton veya text input' a tıklanmadı ise klavye otomatik olarak kapanıyor.