Crashlytics dSYM dosyalarını yükleme

xcode > Build Phases -> Run Script kısmına aşağıdaki kodu ekle

"${PODS_ROOT}/Crashlytics/iOS/Crashlytics.framework/upload-symbols" -gsp "$SRCROOT/GoogleService-Info.plist" -p ios "$SRCROOT/dSYM"

IOS klasörü altında dSYM klasörü oluşturup bütün sembolleri o klasöre aktar ve daha sonra xcode ile uygulamayı compile et.  dSYM dosyaları otomatik olarak crashlytics'e yüklenecektir.