ANDROID - App arkaplanda iken bildirime tıklandığında uygulamanın tekrar baştan açılmasını engelleme

Uygulamanın her bildirime tıklandığında tekrar açılmasını engellemek için;

AndroidManifest dosyasındaki activity etiketine  android:launchMode="singleTop"   özelliğini eklersek uygulamanın yeni instancelar oluşturmasını engelleyecektir.