Alert kütüphanesi ile uyarı mesajları gösterme

Alert kütüphanesi web deki alertin React Native' deki versiyonu. 

import { Alert } from "react-native";

şeklinde import ettikten sonra 

Alert.alert();  

Şeklinde kütüphanenin alert metodunu çağırarak ekrana uyarı mesajı verilebiliyor.

Metodun aldığı parametreler sırasıyla

Başlık  = "String"

Mesaj = "String"

Butonlar = Dizi içerisinde butonları temsil eden objeler şeklinde. 

[
  { text: "Tamam", style:"default", onPress: fonksiyon},
  { text: "Tamam", style:"destructive", onPress: fonksiyon},
  { text: "İptal", style:"cancel", onPress: fonksiyon},
]

Butonlara 3 özellik belirtebiliyoruz. Text ile içerisindeki yazıyı, style ile butonlar için belirlenmiş 3 farklı stili, onPress ile de butona tıklandığında hangi fonksiyonun çağrılacağı. 

Butonlar içni 3 farklı stil tercihi var örnekteki gibi