useRef ile re-render'dan etkilenmeyen sabit oluşturma

useRef componentin içerisinde tanımladığımız bir değişkenin, o elementin tekrar oluşması durumunda değerinin değişmemesini sağlıyor. 

useRef  aslında useState gibi işler. Fakat kullanmak istediğimiz değişken componentler kısmında kullanılmıyor ise  yani sadece mantık kısmında kullanılacak ise bu değerin güncellenmesi durumunda tekrar re-render yapılmasını istemiyor isek useRef kullanmamız daha mantıklı oluyor.

Kısacası component içerisinde bir sabit oluşturmamıza yarıyor. 

import { useRef } from "react";

şeklinde tanımladıktan sonra 

component fonksiyonu içerisinde; 

const degisken = useRef(1);

şeklinde değişkenimizi oluşturuyoruz. useRef içerisine verdiğimiz parametre değişkenin varsayılan değeri oluyor. 

Dolayısıyla react  değişkenin kullanıldığı component'i yeniden render ettiğinde bu değişkenin boş olup olmadığına bakacak ve eğer boş değil ise mevcut atadığımız değeri yani 1' i tutacaktır. 


Bu değişkenin değerini değiştirmek için;