json_encode metodu ile Objeyi Json Haline Getirme

Bu fonksiyon objeyi Json formatına dönüştürür. 

$array = array(
    "kadi" => "tayfun erbilen",
    "sifre" => "123456"
);
$json = json_encode($array);

echo $json;

Bu örneğin çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır 

 

{
    kadi: "tayfun erbilen,
    sifre: "123456"
}

 Bu fonksiyona ait birde 2. parametre vardır ancak zorunlu değildir.. 2. parametre değerleri parse etmek için kullanılan tip atamalarıdır. Sırasıyla aşağıda inceleyelim;

 

JSON_HEX_TAG
Bütün < ve > karakterleri \u003C ve \u003E karakterlerine dönüştürülürler.

JSON_HEX_AMP
Bütün & karakterleri \u0026 karakterlerine dönüştürülürler.

JSON_HEX_APOS
Bütün ‘ karakterleri \u0027 karakterlerine dönüştürülürler.

JSON_HEX_QUOT
Bütün “ karakterleri \u0022 dönüştürülürler.

JSON_FORCE_OBJECT
İlişkisel olmayan dizi kullanıldığında çıktıların dizi yerine nesne olmasını sağlar.