Dizi Elemanlarını Topluca Değişkene Aktarma

list(var1, var2, ...)

 

list metodu dizi elemanlarını toplu bir şekilde ayrı ayrı değişkenlere aktarabilmemizi sağlar. Bu metoda belirttiğimiz dizi kadar değişkenleri parametre verebiliriz.

 

 

<?php
$my_array = array("Köpek","Kedi","At");

list($a, $b, $c) = $my_array;
echo "$a, $b, $c";
?>

 

Yukarıdaki kod bloğunda echo komutu ile  değişkenleri yazdırdığımızda aşağıdaki sonuç ortaya çıkar

Köpek, Kedi, At 

Parametre Açıklama
var1  Zorunlu. Fonksiyona verilen ilk değişken. 
var2,...  İsteğe bağlı. Fonksiyona verilecek diğer değişkenler.