Klasör içerisindeki bütün dosyaları silme

Klasör içerisindeki bütünk kodları silmek için

glob fonksiyonuna parametre olarak klasör adresini verdikten sonra adresin sonunna /* ekleyerek
klasör içerisindeki bütün  dosyaları seçiyoruz 
daha sonra dosya isimlerini files içeren files ismindeki dizi ile foreach döngüsü başlatıp 
bütün dosyaları siliyoruz

$files = glob('klasör/adresi/*'); 
foreach($files as $file){ 
  if(is_file($file))
    unlink($file);
}