Json verisini php objesi veya dizisi haline getirme

JSON formatındaki veriyi çözer ve php’de kullanabileceğimiz bir obje veya dizi haline getirir.  3 parametre alır ancak sadece ilk parametre zorunludur.

Elimizde aşağıdaki gibi bir json olduğunu düşünür isek

 

$json = '{"kullanici" : "gokhanaslan", "sifre" : "123456"}';
var_dump( json_decode($json) );

Bu json dosyasını programımızda kullanabilmek için php objesineç çevirmemiz gerekir bunu da json_decode fonksiyonu ile sağlarız

$json = '{"kullanici" : "gokhanaslan", "sifre" : "123456"}';
$data = json_decode($json)
echo $data->kullanici; // gokhanaslan
echo $data->sifre; // 123456

Fonksiyonun  ikinci parametresinin varsayılan değeri false idir  bu parametre ile json dosyasından oluşturulacak değerin bir stdclass objesimi yoksa dizimi olması gerektiğine kara veriyoruz. Eğer true parametresini verir isek aşağıdaki örnekteki gibi kullanım sağlarız.

$json = '{"kullanici" : "gokhanaslan", "sifre" : "123456"}';
$data = json_decode($json, true)
echo $data['kullanici']; // gokhanaslan
echo $data['sifre']; // 123456