Yapılan son json işlemindeki hata mesajını alma

Yapılan son json_encode veya json_decode işlemindeki hatayı döndürür