Echo ve Print Komutları

Php dilinde değilkenleri dışarıya yazdırmanın en basit yolu echo ve print komutlarını kullanmaktır.

echo ve print komutları hemen hemen aynıdır. Aralarındaki küçük bir fark vardır. 

echo'nun return değeri yoktur fakat print komutu yazma işleminden sonra 1 değerini döndürür. Bu nedenle print komutunu koşullarda kullanmamız mümkündür. 

echo birden fazla parametre alabilir (Çok nadir bir kullanım şekli olsada) fakat print sadece bir parametre alır. 

echo komutu print komutundan biraz daha hızlıdır.

 

Echo Komutu

Echo komutu parantezler ile veya parantezler olmadan kullanılabilir echo veya echo()

Aşağıdaki örnekte echo komutu farklı şekillerde kullanılıyor

echo "<h2>PHP is Fun!</h2>";
echo "Hello world!<br>";
echo "I'm about to learn PHP!<br>";
echo "Bu", "string ", "birden", "fazla", "parametre ile yazıldı.";

Yukarıdaki kodlar web sayfasında şu şekilde gözükecektir

PHP is Fun!

Hello world!
I'm about to learn PHP!
Bu string birden fazla parametre ile yazıldı

Değişkenleri yazdrmak için de bir kaç örnek verelim

 

$txt1 = "Learn PHP";
$txt2 = "gokhanaslan.com.tr";
$x = 5;
$y = 4;

echo "<h2>" . $txt1 . "</h2>";
echo  $txt2 . "' da php öğren<br>";
echo $x + $y;

Echo komutunda Çift tırnak kullanır isek  Stringlerin içerisine direk değişkenleri yazabilyioruz dolayısı ile değişken ile stringleri birleştirmemize gerek kalmıyor. Bu olay tek tırnak açarak yazdırdığımız stringlerde işe yaramıyor

 

$x = 5; 
echo "X in değeri: $x"; //X in değeri 5 
echo 'X in değeri: $x'; //X in değeri $x

 

Print Komutu

Print komutu parantezler ile veya parantez olmadan kullanılabilir print ya da print()

Aşağıdaki örnekte print komutunu kullanarak string'leri yazdıralım

print "<h2>PHP is Fun!</h2>";
print "Hello world!<br>";
print "I'm about to learn PHP!";

Bu stringleri web sayfamıza yazdırdığımızda html kodlarını da yazdırmış ve çalıştırmış olacağız

PHP is Fun!

Hello world!
I'm about to learn PHP!

 Echo' da olduğu gibi print'de de değişkenleri aynı şekilde yazdırabiliyoruz

$txt1 = "Learn PHP";
$txt2 = "gokhanaslan.com.tr";
$x = 5;
$y = 4;

echo "<h2>" . $txt1 . "</h2>";
echo  $txt2 . "' da php öğren<br>";
echo $x + $y;