Seçilen Sütunları Dizi Haline Getirme ve seçilen sütunu key haline getirme

array_column(dizi, sütun_key, index_key)

array_column fonksiyonu ile seçtiğimiz sütunları dizi haline getirmek mümkün. Ve hatta index_key parametresini de belirterek seçtiğimiz bir diğer  sütun' u sonuç olarak dönecek olan 
dizi. elemanlarına key değeri olarak atayabiliriz 


 <?php 
   $dizi = array(
     array(
       "id" => 2222,
       "isim" => "Gokhan",
      "soyisim" => "Aslan"
    ),
    array(
      "id" => 3333,
      "isim" => "Ozan",
      "soyisim" => "Odak"
    )
  );
?>

$soyisimler = array_column($dizi, 'soyisim');
print_r($soyisimler);
Bu kodların çıktısı şu şekilde olacaktır

 Array
(
   [0] => "Aslan"
   [1] => "Odak"
)

Parametreler

dizi  (Zorunlu)                     İşlem yapmak istediğiniz dizi
sütun_key (Zorunlu)          Obje içerisindeki hangi sütun'dan dizi yapmak istediğinizi belirtmek için bir sayı veya string değeri
index_key (İsteğe bağlı)    İndex_key belirtildiğinde dönen sonuç bir obje olur ve key değerleri' de index_key olur


İndex_key parametresi ile bir örnek verelim
 <?php 
   $dizi = array(
     array(
       "id" => 2222,
       "isim" => "Gokhan",
      "soyisim" => "Aslan"
    ),
    array(
      "id" => 3333,
      "isim" => "Ozan",
      "soyisim" => "Odak"
    )
  );
?>

$soyisimler = array_column($dizi, 'soyisim', 'id');
print_r($soyisimler);

 Array
(
   [2222] => "Aslan"
   [3333] => "Odak"
)