Dizi içerisindeki elemanları dizilere bölme

 array_chunk(dizi, boyut, keyleri_tut)

array_chunk fonksiyonu dizi içerisindeki elmanları farklı dizilere bölmeyi sağlar

Parametreler

Dizi (Zorunlu)    İşlem yapılacak dizi
Boyut (Zorunlu)  Kaç elemanda bir dizilere bölüneceğini belirtmek için bir sayı değeri
keyleri_tut   (İsteğe bağlı)  
   true - dizi içerisindeki keyleri tutar
   false - Varsayılan değerdir. Dizi içerisindeki keyleri silip numara ile indeksler